Er worden weer nieuwe ambtsbroeders gezocht. De Bijbel leert het ons keer op keer: God zoekt geen bekwame mensen, maar maakt mensen bekwaam om te arbeiden en te dienen!
Hartelijke groet,
De kerkenraad