Ga naar de inhoud

Ten slotte

We bidden om gezegende samenkomsten. In de diensten mogen we de Heere zelf ontmoeten, zoals Hij in Zijn Woord heeft beloofd: “Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” (Matt. 18:20)
Hartelijke groet,
De kerkenraad