Ga naar de inhoud

Ten slotte

De fam. Korteland werd op 22 sept. verblijd met de geboorte van een dochtertje, Catharina Esmee. Roepnaam Esmee. Als gemeente willen we jullie hartelijk feliciteren met dit ‘wonder’, zoals jullie dat op het kaartje verwoorden. We hopen en bidden dat Esmee al vroeg de Goede Herder mag leren kennen. Het is toch zo, zoals de ds. zondag zei: ‘hoe vroeger je de Heere Jezus mag kennen, hoe langer je Hem kunt dienen’.
Hartelijke groet,
De kerkenraad