Afgelopen zondag mocht Rhodé Mourik de Heilig doop ontvangen. Een ontroerend moment voor de ouders, maar ook voor ons als gemeente. Het herinnert ons ook aan onze eigen doop. Tekst van de prediking was Hand. 10:47 ‘Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?’. Wij wensen Arjan en Renske veel vreugde en wijsheid, maar bovenal Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.
Hartelijke groet,
De kerkenraad