Ga naar de inhoud

Ten slotte

Bij onze organiste Anne-Marie Zwart is een zoontje geboren. Wij feliciteren haar en haar man Bob en natuurlijk ook Abel met dit geschenk van God. Het jongetje draagt de naam: Eli. Een mooie naam met een diepe betekenis: ‘Mijn God’. Het is terug te vinden in Ps. 22 en in de smartkreet van Jezus: “Eli, Eli, lama sabachtani” (“Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten”). We wensen jullie veel vreugde toe met jullie kinderen, maar boven alles toch dat zij zich schaapjes mogen weten van de Goede Herder. Wat zou het mooi zijn als Eli, later als hij groot is, net als Thomas mag belijden: Mijn Heere en mijn God!
Hartelijke groet,
De kerkenraad