Ga naar de inhoud

Ten slotte

Een nieuw schooljaar… De vakantie is weer voorbij. Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Dat brengt veel met zich mee. Voor de leerlingen, maar niet minder voor hen die het onderwijs verzorgen. Juist op dat moment klinkt er een lied. Speciaal voor iedereen die bij het onderwijs is betrokken. ‘Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des HEEREN leren’. (Ps. 34) David weet wat belangrijk is in het leven. Hij wil het volk onderwijzen in de dienst aan de Heere. Ons onderwijs vraagt veel, heel veel van leerling en leraar. Repetities, toetsen, examens, schoolonderzoeken, stages enz. We bereiden ons voor op… Vult u het zelf maar in. Maar bereiden we ons ook voor op het leven hierna? De Heilige Geest wil het onderwijs doortrekken van de vreze des Heeren. Iedereen is er goed mee. De leraar en de leerling. Gezegend schooljaar toegewenst!
Hartelijke groet,
De kerkenraad