Ga naar de inhoud

Ten slotte

In het boek “Om het eeuwig welbehagen” van Ds. C. den Boer over de Dortse Leerregels las ik het volgende: Er is een belofte van het Evangelie, dat ieder, die op Christus ziet, zoals Israël op de koperen slang in de woestijn, niet verderft maar het eeuwige leven heeft. De poort gaat wagenwijd open.
Hartelijke groet,
De kerkenraad