Afgelopen dinsdag hebben we als kerkenraad kennis gemaakt met ds. G. van Meijeren. Hij is de classispredikant. We kijken terug op een goede ontmoeting. Hartelijke groet,
De kerkenraad