Ga naar de inhoud

Ten slotte

Onlangs overleed ds. C. den Boer. Binnen de Ger. Bond een bekende predikant. In een artikel van enkele jaren geleden zei hij: ‘In elke tijd moet een predikant er op de kansel en in zijn pastoraat op uit zijn om een verlangen naar het heil te wekken en voor het dagelijkse leven concrete aanwijzingen te geven. Als voorganger moet je proberen heel dicht bij de mensen te komen, in hun gewone leven. Je moet zoeken naar wat de bijbels-gereformeerde godsdienst hier en nu betekent. Belangrijk is de vraag: wat is Jezus voor jou? Is Hij een Zaligmaker die jou in de hemel brengt óf is Hij Degene die voldoet aan datgene waartoe jij geschapen bent en waar je zelf nooit aan kunt voldoen? Daar is enig verschil tussen. Het gaat om de eer van God de Vader, het draait om het verzoeningswerk van God de Zoon en het schittert alles in de doorleving van het werk van God de Heilige Geest’.
Een hartelijke groet,
De kerkenraad