Wij wensen onze examenkandidaten sterkte toe bij het wachten op de altijd weer spannende uitslag! Ik heb begrepen, dat er voor degenen die mogelijk geen plaats in de kerk meer kunnen vinden de a.s. zondagmiddag er een klein kerkje met beeldverbinding en een ouderling of diaken en al in de “Wegwijzer” is. Er kunnen als u wat inschikt meer dan 300 mensen in de kerk. Dus het valt allemaal wel mee, denk ik. Maar u moet niet zeggen: “Ik blijf thuis en laat de gasten maar voorgaan”, want het is ons juist om u als onze gemeenteleden te doen! Wij zijn op het moment een kleine gemeente met veel mensen met veel zorgen. Laten wij proberen hen die, al is het maar met een kleine blijk van aandacht en liefde, te helpen dragen. Toen Johannes de apostel hoogbejaard was geworden, zegt het oude, vrome verhaal, kon hij niet meer preken, maar zei hij aan het eind van de dienst altijd nog: “Kinderen, heb elkaar hartelijk lief!” Graag zeg ik het mijn grote naamgenoot na. Nog een keer bezorgt u de kerkbodekopij (voor 12.00 uur aan de maandagmorgen) bij mij. Daarna kunt u bij onze scriba voor uw berichten terecht. Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw,
uw ds. J.A.H. Jongkind.