In januari schreven wij er in deze kolommen al over: op 5 jan. jl. was het vijftig jaar geleden dat ds. A. Talsma hier als jonge predikant is begonnen. De a.s. zondag hoopt hij hier in ons midden in aanwezigheid van zijn kinderen stil bij te staan. Hij vroeg me of ik het eerste gedeelte van de dienst voor mijn rekening zou willen nemen. Dat wil ik graag voor hem doen. Wij hopen op een goede en gezegende dienst. Met een vriendelijke groet aan u allen,
uw ds. J.A.H. Jongkind.