Ga naar de inhoud

Ten slotte

Een van de kerkenraadsleden merkte zondagavond na de dienst op dat de preek die we net hadden gehoord ook al zoiets als een avondmaalspreek was. Dat was ook zo. N.a.v. Joh. 21:1-14 kunnen we zeggen: “Jezus verschijnt in ons dagelijkse leven, in Galilea waar Hij heeft beloofd op ons te zullen wachten. Als het leven van alledag zijn gang gaat en ons in zijn sleur meeneemt, vervaagt alles en denken we nauwelijks meer na over de geestelijke dingen. Het leven van alledag is de grootste hindernis die tussen ons en het Woord van Christus in staat. Maar Jezus verschijnt in ons dagelijkse leven. Niet op zondag dus alleen maar, maar ook als er gewerkt wordt. Juist dan is Hij er. ‘Kom, gebruik de middagmaaltijd’ (Joh. 21:12). Als Jezus ons roept, hoef je niet te denken: ‘Nu moet ik zelf dit en dat nog doen, anders red ik het niet’. Hij heeft alles al voor ons klaar staan. Hij is opgestaan uit de dood. Het is helemaal compleet waarvoor Hij heeft gezorgd”. Probeer trouw onder het Woord te komen, u en uw huis, en laat het Avondmaal een ingetogen feest voor ons zijn. Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.