Ga naar de inhoud

Ten slotte

Wij kregen een kaart van het overlijden van ons vroegere gemeentelid mevr. Elizabeth Kortleve, sinds vorig jaar weduwe van dhr. Arie Kortleve. Vroeger woonden ze hier aan de Brandwijksedijk. Mevr. Kortleve werd 85 jaar oud. De afgelopen dinsdag is ze in Brandwijk begraven. Wij condoleren haar kinderen en verdere familie. Ik ben blij, dat er ook dit jaar weer enige jonge gemeenteleden hun openbare geloofsbelijdenis hopen af te leggen. We hadden met Marco en Marianne een plezierig en leerzaam seizoen. Wij zijn zelf tot geen enkel goed ding in staat, maar wij bidden het de trouwe Herder van Zijn schapen, dat Hij ons in leven en sterven Hem doet kennen en met liefde volgen. Houdt Christus maar sterk in het oog. Hem die in Zijn bange lijden m.n. zo dichtbij ons is en op wie wij hopen. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.