Wij leven van harte mee met de fam. Van Genderen nu de moeder van mevr. Van Genderen in Bleskensgraaf is overleden. Wij condoleren de betrokkenen daarmee en wensen hen de enige troost toe beide in leven en sterven. Als wij nu één zijn met Christus in Zijn lijden, zullen wij hierna één zijn met Hem in Zijn glorie in het eeuwige licht bij de troon. Drie strofen geef ik u graag door in dit “ten slotte” van het gedicht “Bij het kruis” van Willem de Mérode (1887-1939):

Ik heb op Golgotha gestaan
En zag `t gelaat van Jezus aan,
Dien men als een ellendeling
Aan `t kruishout hing.

Is dit een Heiland naar mijn wensch,
Een veeg en afgefolterd mensch?
En kan dit zwaar geronnen bloed
Een balsem zijn voor mijn gemoed?

Toen heeft mijn ziel tot U geschreid
In groote godverlatenheid:
Heb met ons beiden medelij,
O Heer, verlos uzelf en mij.

Zo trekken wij van zondag tot zondag door de lijdenstijd. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.