Ga naar de inhoud

Ten slotte

We sluiten dit bericht af met weer een gedicht van Willem de Mérode (1887-1939). Het heet “Benedictus”.

Wij hebben uwe komst verwacht
Gelijk den voorjaarsregen.
De wereld werd een zijden vacht
En ieder hart heeft zegen.

Ge ontmoet een kind, dat tot U lacht,
Een vrouw groet U verlegen,
En mannen vol van arbeidskracht
Roepen uw Naam genegen.

Hosanna! Heil den sterken Held,
Die aan den hemel is ontsneld,
Om de aarde vreê te geven.

O vreugdevolle jammerstoet,
O Man van Smart, Die stil verbloedt,
O Leven, red ons leven.

Met een vriendelijke groet,
Uw ds. J.A.H. Jongkind.