Ga naar de inhoud

Ten slotte

Dankbaar zien wij uit naar de avondmaalzondag. Moge heel ons leven één groot danken zijn en God aanbidden. Wij ronden ons gemeentebericht af met de laatste twee strofen van het gedicht “Jezus” van Willem de Mérode (1887-1939):

Al wat veracht was en verworpen,
In heilge stad, deugdzame dorpen,
Heeft Hij gezocht en liefgehad.

Toen men Hem moordde, ging een lichten
Van Hem door woorden en gezichten,
En men herkende… en aanbad!

Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.