Met een hartelijke groet, vooral voor hen die eenzaam zijn en veel zorgen hebben, van uw ds. J.A.H. Jongkind.