A.s. zondagmorgen D.V. preek ik nog weer eens in de Wilhelminakerk in Slikkerveer waar ik meer dan veertig jaar geleden leervicaris was bij ds. P.J. Bos die daar toen stond. (Een van de catechisanten was daar toen de huidige burgemeester van Haarlem, drs. Jos Wienen. Het deed me goed dat hij me nog herkende een aantal jaren terug. Hij is trouwens als theoloog afgestudeerd). Het doet mij wat er nog weer eens te mogen zijn. Weest u allen trouw, met uw gezinnen, in het gaan naar Gods huis. “Naarstig” in de regel van zondag 38 “En dat ik, in zonderheid op de Sabbat, dat is, op de rustdag, tot de gemeente van God naarstig kome, om Gods Woord te horen”, betekent: “Er komt nooit iets tussen”. Dat is mooi, dat wij weten dat er met liefde in het huis van God wordt gerekend op ons. Als we het zo zien, valt de gang naar de kerk ons niet zwaar. Graag ontmoeten wij elkaar weer! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.