Graag wil ik u groeten met het gedicht “Over de Jabbok” van Willem de Mérode (1905-1962):

Toen ik het einde had bereikt
van mijn verdorvenheden,
stond God op uit het slijk,
en weende;
en ik stond naast Hem, ziende neder
op een verloren eeuwigheid.

En Hij zei: je had geen gelijk;
maar dat is nu voorbij, van heden
tot aan de andere eeuwigheid,
is maar één schrede.

uw ds. J.A.H. Jongkind.