Wij leven mee met mevr. G.G. van der Sterren nu haar tweelingzuster op de leeftijd van 89 jaar is gestorven. Heel begrijpelijk is het, dat dit u veel verdriet doet. Wij bidden het u toe, dat u het aan God kunt overgeven. Onze gezegende wensen gaan hierbij speciaal uit naar Jacob Jan en Tamara Matze-Jonker en hun kinderen in Amerika. Ik wens u, mede namens de kerkenraad en mijn vrouw, een gezegend kerstfeest en een vredig nieuwjaar. Ik dank u voor al uw wensen en groeten. Net als alle hiervoor liggende jaren genieten wij ook nu er weer van om de post in deze weken open te maken. Wij sluiten dit bericht af met de laatste regels van het gedicht “Goddelijke vrede” van Willem de Mérode (1887-1937):

Christus, wij blijven U verwachten,
Want werelds laat seizoen wordt oud.
Gij hebt zoo bitter moeten smachten,
U wringend aan het martlend hout,
Ontferm U, wil ons niet verachten!
Wij hebben, Heer, op U vertrouwd!

Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.