Wij groeten u met een gedicht van Ida Gerhardt (1905-1997), dat als titel draagt: “Geboorte”.

Gods liefde op aarde neergedaald
ligt in een stal op stro te slapen.
De stille herders van de schapen
zij hebben het alom verhaald.

De ster staat boven Bethlehem.
De Koningen uit het oosten vonden
een kind in windselen gewonden
en os en ezel zien naar hem.

Hier slaapt, der wereld toevertrouwd,
die was vóór de aanvang der tijden,
het kind waarom Maria schreide,
waarover elk de handen vouwt.

uw ds. J.A.H. Jongkind.