Bij de voorbereiding op het Heilig Avondmaal denken wij biddend na over hoe het tussen God en ons ligt. Je kunt niet zonder liefde, zonder Christus en zonder geloof aan het Avondmaal komen. Maar je kunt ook niet zomaar niet komen. Dat is de spanning waarin wij zijn gesteld. Wij bidden om een nederig hart, maar ook om een groot vertrouwen. Mogen wij met het Avondmaal Christus dankbaar tegenkomen en ons aan Hem overgeven. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.