Ik kondig de beide diensten van de Dankdag aan met maar een eenvoudig versje. Maar ik hoop, dat het in de harten van de ouderen en de jongeren diep leeft: “`k Zal liefd` en lof voor U ten offer mengen, in `t heiligdom, waar `t volk vergaderd is” (Ps.116:10; berijmd). Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.