“Dien de Heere met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang!” (Ps.100:2). Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.