Bij onze Marien en Dorien is er op 8 okt. jl. een dochter en zusje geboren. Zij heet Johanna Marlies Maria, met als roepnaam Marie Elise. Wij zijn dankbaar omdat God zo goed is. Wij bidden voor het meisje om een leven in vrede door het geloof. Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.