Wij besluiten dit gemeentebericht met het gedicht “Confiteor” van Guido Gezelle (1830-1899):

Heer, mijn hert is boos en schuldig,
maar Gij zijt bermhertig, en
duizendmalen meer verduldig
als dat ik boosaardig ben:
geeft mij dan, o Heer, ik vraag het,
geeft mij hulpe en staat mij bij;
`k heb gezondigd, ik beklage `t,
helpt mij, God! Vergeeft het mij!

Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.