We hopen, dat onze reizigers naar Buren een mooie kampweek hebben gehad en weer veilig zijn aangekomen. Vanaf ons “thuiselijk” vakantiepunt willen mijn vrouw en ik u hartelijk groeten. Verzuim de bediening van het Woord niet en laat uw plekje niet leeg. Mijn vrouw heeft de afgelopen zondag een tweetal mensen gesproken die voor het eerst na een lange tijd dat dat niet ging weer in de kerk konden zijn. Mooi, dat zij er weer waren! Ik eindig met een gedicht van Jan Wit. Het is een van de strofen van het lied “Om Sions wil zwijg ik niet stil”.

Zoals een maagd die wordt gevraagd
is Sion opgetogen.
Zoals een bruid haar man verblijdt
zal zij de Heer verhogen.
Haar land zal niet verlaten zijn,
`t zal bruiloft in haar straten zijn
En lente in haar hoven.

Uw ds. J.A.H. Jongkind.