De heilige Geest is ook de Geest van de vrede. Tegen die vrede komt er in ons leven veel op. Veel probeert er die vrede te verstoren. Misschien is dat ook met ons zo. Wij leefden dichtbij God en hadden Hem lief. Maar er is een afstand ontstaan. Ons leven is zo druk, dat we steeds minder tijd lijken te hebben voor God. Of er is een zonde die tussen ons en God scheiding maakt. Dat is eigen aan de zonde: scheiding te maken. Maar Gods Geest heft die scheiding op en geeft ons weer vrede. Vrede is er in de liefde en de wonden van de Heere Jezus die Zijn Geest aan ons gaf. Ik wens u een goede voorbereidingsweek toe. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.