Wij zijn dankbaar omdat een van onze nu nog doopleden de komende zondag belijdenis hoopt af te leggen van het geloof. Dat is ook iets van die bijzondere dag en van die bijzondere dienst. Maar dat is ook iets van ons hele leven. Een belijdend leven is een leven waarin het allemaal cirkelt om Gods dag en Gods dienst en Gods woord. Het is een dankbaar wandelen in het licht van de genade. En het is ook elke dag te delen in het lijden van de Meester. Maar dat is niet erg, want Hij is de Meester en de Broeder die gezegd heeft: “ Volg Mij!” (Joh. 21:19). Wij wensen onze belijdeniscatechisante, Jantine Elena Bijkerk-Kievit, een dag en een heel leven van in blijde gehoorzaamheid haar God te volgen en te dienen! Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.