Ineens is de kerkelijke agenda minder bezet. Alhoewel… als de kerk roept, staan we op het rooster en hebben we dienst. “Naarstig”, zegt de Heidelberger in zondag 38, “Gaan wij op naar Gods huis”. Daar komt nooit wat tussen. Wij besluiten dit gemeentebericht met een gedicht van Ida Gerhardt (1905-1997). Het gaat over de liefde van Christus die Zijn leven voor ons heeft gegeven. Maar de Gekruisigde leeft! Het heet “Licht uit licht”.

De liefde bidt voor wie
niet weten wat zij doen;
gekruisigd blijft zij stil
voor wie de hamer heft.

En na de sabbath keert
zij tot de treurenden,
verrezen uit het graf
wandelt zij in de hof.

Onherkenbaar zit zij aan,
met hen, met u, met mij
tot Emmaüs, tot het brood
door Hem gebroken wordt.

Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.