Maria had een grote, zuivere en nederige liefde voor Christus. Maar misschien zeggen wij: “Dat leeft niet in mij”. Maar die klacht is voor de Heere Jezus als een druppel kostbare nardus. Zelfs ons klagen om ons gebrek is Hem heel veel waard. Straks zal het de bruiloft van het Lam zijn. Dan zal het het grote Avondmaal zijn. Onze liefde voor Hem schiet tekort. Maar zo niet Zijn liefde voor ons. In Joh.12:3 staat: “En het huis werd vervuld met de geur van de zalf”. Laat dat met ons Avondmaal zo ook mogen zijn! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.