Ik besluit dit kerkbodebericht met een gedicht van Guido Gezelle (1830-1899):

Ik wensche u een jaar,
dat zacht als zijde is;
ik wensche u een jaar,
dat blank en blijde is;
ik wensche u een jaar,
dat ver van krank is,
een deugdelijk jaar
zoo breed als `t lang is;
ik wensche u een jaar,
dat, als `t voorbij is,
een zalig jaar
voor u en mij is;
ik wensche u een jaar,
zoo Gods gebod is,
dat in en dat uit
geheel voor God is.

Uw en jullie ds. J.A.H. Jongkind.