Wij sluiten af met twee coupletten van het “Kerstliedje” van Willem de Mérode (1887-1939):

Kind, komt Gij dimaal in ons hart
Om alle duisternis en smart
En alle zonde en plagen
Op eenmaal te verjagen?

O Kind, dat glimlacht zacht en teer,
Wij zien uw ster, wij zien U weer.
O Jezus wil ons hooren:
Word nu in òns geboren.

Met een hartelijke groet voor u en jullie allen,
ds. J.A.H. Jongkind.