Wij bidden vooral voor onze eenzame, zieke, bedroefde en vergeten mensen (maar wij moeten ze niet vergeten!) om de nabijheid en de liefde van God. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.