Op de avond van de dankdag staan wij in de prediking stil bij Dt.24:19: “Wanneer u de oogst van uw akker hebt binnengehaald, en u bent een schoof op de akker vergeten, dan mag u niet teruggaan om die op te halen. Hij is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Dan zal de Heere, uw God, u zegenen in al het werk van uw handen”. Wij hopen zowel `s middags (in de dienst met een knipoog naar de kinderen) als `s avonds op een gezegende dienst. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.