In de beide diensten rekenen wij weer op elkaar! Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.