Een geslaagd startweekend hadden we samen. We bedanken allen die er zo hun best voor hebben gedaan. Alle grote en kleine hulp en al uw meeleven hebben wij zeer gewaardeerd. Wij hopen elkaar de komende zondag in de diensten weer te ontmoeten! Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.