Onze vakantie loopt van D.V. 10 juli tot 14 aug. a.s. Maar we zijn voor het grootste deel van de tijd “om de deur”. Het is prettig, als u in voorkomende gevallen in deze periode een beroep doet op de scriba of uw wijkouderling. De “Kerkbode” van D.V. 14 en 21 juli (dat is een dubbelnummer) wordt door mij nog verzorgd. De berichten voor de “Kerkbode” van D.V. 28 juli en 4 en 11 aug. a.s. dienen (uiterlijk `s maandags voor 12.00 uur) te worden doorgegeven aan oud. H.N. Aantjes. De a.s. zondagmorgen hopen wij in Langerak te zijn bij de doop van de kleine Meike van onze kinderen Eric en Marianne. `s Avonds hoop ik u dan weer te zien. De berichten voor de “kerkbode” van 14 juli a.s. vraag ik u vriendelijk om vóór zat. 8 juli a.s. mij te willen aanleveren. Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.