Ons vroegere gemeentelid dhr. Teunis de Ruiter is op 15 maart gestorven. Hij werd 86 jaar oud. Wij condoleren zijn vrouw en kinderen hier heel hartelijk mee. Moge het lijden van de Heere Jezus een bron van leven en troost voor hen zijn. Van Nick en Brenda van Wijk-Kortlever in Streefkerk ontvingen wij bericht van de geboorte op 12 maart jl. van hun dochtertje Marrigje Elisabeth. De roepnaam van het meisje is Marline. Wij feliciteren de ouders, groot- en overgrootouders hier heel hartelijk mee. Wij bidden, dat het meisje al haar dagen God vrezen en liefhebben mag. Verder leven wij na de brand van zondagmiddag jl., hier op de Donk, van harte mee met allen die dit grote schade en schrik heeft berokkend. Ook in deze dingen zien we hoe kwetsbaar wij zijn. Wij bidden voor de komende zondag dat een ieder weer met liefde in Gods huis zijn of haar plaats innemen mag. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.