Er zijn nogal wat mensen met veel zorgen voor wat hun persoonlijke omstandigheden betreft. God zij hen in het bijzonder nabij. Ik eindig met twee regels van Willem de Mérode die mij ooit troffen. Ze staan in het gedicht “Christus` ommegang in het westen”.

“O zekerheid, die Hij ons Zelven gaf!
Hij kan niet van de grootsten zondaar af…”.

Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.