Voor de meeste mensen is de kersttijd een drukke, maar gezellige tijd. Voor anderen is deze periode van het jaar een tijd met een wat verdrietig waas. Van harte bidden we dat voor ons allemaal de boventoon voert wat de engelen zingen in de stille, heilige nacht: “Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere” (Lk.2:10 en 11). Wat hebben we de klok en het luiden van de klok lang gemist! Blij verrast zag ik velen uwer de hernieuwde toren die net uit de steigers is, bekijken de afgelopen zondag. Wij zijn de burgerlijke gemeente dankbaar, dat het zover is gekomen, dat we de mensen weer ruim, versterkt door de stem van de klok, tot kribbe en kruis mogen roepen om daar de Koning eerbiedig te groeten. Wij bidden, dat tot Christus` tweede komst de gemeente alhier mag leven en wel mag varen! Met een vriendelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.