Wij besloten onze preek over Lk.7:19b (“Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?”) met een paar zinnen uit de liturgie van mijn vriend ds. T.S. Fahner die op 23 nov. is gestorven en bij wiens afscheidsdienst wij in Dronten aanwezig waren:

“Ik weet dat zwerven bitter smaakt,
maar heel mijn zoekend leven –
Gij hebt het zoet gemaakt”.

Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.