Wij danken God, omdat Hij het licht van Zijn genade voor in duisternis gezeten mensen heeft doen opgaan. Wij bidden voor de komende zondag om gezegende diensten. Moge God zich over ons ontfermen. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.