Wij bedanken de jongelui, die hun “Afrika-avond” zo professioneel hebben verzorgd en ons vorige week zo vriendelijk ontvangen hebben. De dankdag voor gewas en arbeid. De zorgen zijn de laatste jaren voor de meeste mensen wel toegenomen. Maar wij hebben geen gebrek gehad aan de nodige dingen. We hebben een mooie zomer gehad en bepaalde tekenen in het economische leven geven ons weer wat hoop. Voor het vee is er voor de komende winter voedsel genoeg. En wij mochten bovenal bij het Woord van God leven. Is er dan geen reden om de dankdag stil te vieren met een blij hart? Laat de dank voor God op mogen klimmen uit ons verbroken gemoed. “De lofzang klimt uit Sions zalen tot U met stil ontzag”(Ps.65:1;berijmd). Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.