Wij zijn blij met elke “zwerver” die in de dienst is en bij God om genade aanklopt. Maar omdat dat zo is, doet elke lege kerkbank ons zeer. Laten we in de gezinnen en persoonlijk ijverig zijn in het God in Zijn huis te zoeken. Zondag 38 zegt: “En dat ik, inzonderheid op de Sabbat, dat is, op de rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome”. Dat “naarstiglijk” betekent: “Er komt nooit iets tussen”. Laten we het er in de praktijk van ons geloof nog eens op nazien. “Kom, ga met ons en doe als wij!” (Ps.122:1; berijmd). Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.