Wij hopen u de komende zondag in de beide diensten weer te ontmoeten! Met een hartelijke groet,
uw en jullie ds. J.A.H. Jongkind.