De morgendienst is wat korter dan anders omdat ik daarna in een nog weer kortere dienst in “Waerthove” voor hoop te gaan. Laten we allemaal ijverig zijn in het God te zoeken en te dienen. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.