In de avonddienst staan we stil bij Ex.17:8-16. Van harte worden u en jullie hierbij nogmaals uitgenodigd voor de preekbespreking. Nu we er op gewezen werden, dat dhr. Ties Wemmers uit Bleskensgraaf is overleden, willen we zijn zwager en schoonzus dhr. en mevr. P. Prins- de Vos daarmee van harte condoleren. Zo gaan we van zondag tot zondag verder. Wij hopen u en jullie allen in de diensten van de komende zondag weer te ontmoeten! Met een hartelijke groet,
uw en jullie ds. J.A.H. Jongkind.