Linda Korevaar is weer van haar reis naar Malawi in het kader van ”World servants” teruggekeerd. Wij zijn dankbaar, dat het een mooie en gezegende reis is geweest en zij nu weer veilig thuis is. Ik dank onze scriba (vooral voor het schrijven van de kerkbodekopij) en de andere kerkenraadsleden voor wat ze ter vervanging in mijn vakantie hebben gedaan. Ik ben blij, dat er ons zoveel rust is gegund. Mede namens mijn vrouw dank ik degenen die haar een felicitatie hebben gestuurd met haar verjaardag op jl. 1 aug. Wat de voorbereiding op het Heilig Avondmaal betreft, wijs ik u op Mt.25:1-13. De dwaze maagden zochten hulp bij de wijze maagden. “Geef ons van uw olie; want onze lampen gaan uit”. Maar ze zijn aan het verkeerde adres. De genade is onoverdraagbaar. Wij kunnen met elkaars genade en geloof het niet doen. Maar wij moeten ons maar met haast tot Christus wenden. Het is nu nog de tijd! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.