Wij ronden ons gemeentebericht af met de twee laatste strofen van het gedicht “Jezus” van Willem de Mérode (1887-1939):

Al wat veracht was en verworpen,
In heilge stad, deugdzame dorpen,
Heeft Hij gezocht en liefgehad.

Toen men Hem moordde, ging een lichten
Van Hem door woorden en gezichten,
En men herkende… en aanbad!

Met een vriendelijke groet,
uw en jullie ds. J.A.H. Jongkind.